top of page

StageROCs is speciaal ontwikkeld voor de ondersteuning van de beroepspraktijkvorming in het middelbaar beroepsonderwijs. StageROCs is de "digitale stagemap" van de student waarin hij/zij samenwerkt met de stagedocent en praktijkopleider. Met StageROCs is alle informatie over de stage elektronisch en geordend vastgelegd. BPV-contracten, stageverslagen, gespreksverslagen, foto’s en filmpjes, urenregistratie en beoordelingen zijn gekoppeld aan de student, die op deze manier tijdens zijn/haar leerloopbaan een rijk praktijkportfolio opbouwt.

StageROCs in het kort

BPV in vier eenvoudige fasen

Doelmatigheid centraal

Binnen StageROCs zijn de volgende BPV processen geborgd: Matchen, Contracteren, Stage Lopen en Evalueren. De software biedt in elke fase de ondersteuning die op dat moment nodig is, toegespitst op de gebruiker: student, stagedocent of praktijkopleider. De BPV-coördinator heeft in StageROCs een faciliterende rol.

Samenwerken in StageROCs

bottom of page